Taxi bất ngờ lao vào nhà dân, một bé trai bị thương