Tàu hỏa đâm xe tải ở Ninh Thuận, 150m đường sắt hư hỏng