Tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm gần Hoàng Sa

12/0,547