Táo tợn xông vào quán ở Sầm Sơn cướp bia giữa ban ngày