Tăng giá điện để bù cho người ở biệt thự, khách sạn?