Tảng đá lớn đè sập nhà bếp khiến 3 người thương vong

15/1,208