Tận thấy vỉa hè, lòng đường thành bãi xe cho... quán bia