Tan hoang vì sạt lở núi, hàng trăm hộ dân bỏ làng đi tìm nơi ở mới