Tạm thông tuyến đường Đông Trường Sơn qua địa bàn Kon Tum

Sau nhiều ngày nỗ lực, đường Đông Trường Sơn đoạn qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũng đã được tạm thông tuyến cho các phương tiện lưu thông.