Tâm sự thật lòng của các cô gái làm 'tay vịn' ở quán hát