Tạm giữ 4 nghi can trong vụ hỗn chiến khiến người dân trúng đạn

12/0,475