Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng cho học sinh ăn bún luộc chan nước trắng