Tạm đình chỉ công tác CSGT ở cùng phòng nghỉ với giáo viên mầm non