Tắm biển lúc sóng lớn, một người bị nước cuốn trôi