Tắm biển bị ngứa, nổi dị ứng đốm đỏ trên da: Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc