Tâm bão số 12 đổ bộ đất liền, gió cấp 11 tại Nha Trang, Tuy Hòa mất điện