Tài xế xích lô và khoản tiền 'boa' bất ngờ từ hai vị khách Tây