Tài xế taxi vô tư xem phim 'đen' khi đang chở khách