Tài xế ôtô túm áo, đấm liên tiếp vào mặt thiếu úy CSGT