Tài xế ô tô đội mũ bảo hiểm "đáp trả" băng rôn "lạ" ở Thái Nguyên