Tài xế lao xe vào cảnh sát rồi cầm hung khí cố thủ trong cabin