Tài xế bị khống chế ở BOT Cai Lậy nói không vi phạm