Tài tử 'Trùm Hương Cảng' Chân Tử Đan đưa vợ đi nghỉ dưỡng tại Hội An