Tại sao CSGT phải chi tiền cho những kẻ tống tiền?