Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 1 tỷ USD sau 8 tháng