Ôtô rước dâu va chạm với xe đầu kéo, 13 người chết