Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Chính quyền viết thư kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân