Tai nạn ở Quảng Nam: Trăm ô tô nhường đường xe tang 4 nạn nhân đầu tiên