Tai nạn liên hoàn, xe container cắm đầu xuống chân cầu