Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ làm một người chết, 11 người bị thương