Tai nạn hy hữu: Quên khóa phanh, ô tô tải "lạc trôi" xuống dốc

16/0,700