Tai nạn hầm lò vùi lấp 2 công nhân than, 1 người đã tử vong