Tai nạn đường sắt tại Nam Định, 4 người thương vong