Tai nạn đêm khuya, 4 sinh viên đi làm thêm thương vong