Tái mặt khi gặp hàng xóm biến thái, vừa 'tự sướng' vừa vẫy tay khiêu khích