Tá hỏa phát hiện thi thể bà lão đang phân hủy trong lu chứa cám ở miền Tây