Syria: IS tấn công một trại tị nạn, hàng chục người chết