Súng nổ tại trụ sở UBND xã, chủ tịch xã nhập viện cấp cứu