Sức khỏe của 4 người sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam