Sự xuất hiện của người mẫu Ả Rập đầu tiên trên sàn diễn thời trang cao cấp Paris

24/1,607