Sự thực xót xa chiếc lưỡi dài 'quái vật' của cậu bé tội nghiệp