Sự thật vụ gã 9x chiếm đoạt 10kg heroin lấy tiền... chữa hiếm muộn