Sự thật mức lương 5 đến 7 triệu đồng/tháng cho nhân viên chan bún