Sự thật bất ngờ vụ thiếu nữ 15 tuổi bị đánh, cướp 10 tỷ đồng