Sự thật bất ngờ về "thần dược" trứng ung gây "sốt" thị trường