Sự khác biệt về lợi nhuận giữa VNA và Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo