Sự cố phút cuối khiến khán giả trường quay 'Bạn muốn hẹn hò' tái mặt