Su-22 rơi ở Nghệ An: Người thân phi công nghẹn ngào nhận tin dữ