"Sốt" vì Duy Mạnh phát ngôn bất ngờ vụ 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong