Sóng thần tấn công một số quốc gia sau động đất 7 độ richter ở Thái Bình Dương

21/0,478